Szukanie (Środa I tyg. Wielkiego Postu 17.02.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Szukanie (Środa I tyg. Wielkiego Postu 17.02.2016)

Łk 11,29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia.  Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Rzeczą niebotyczną wręcz byłoby mieć absolutną pewność. Taką niezachwianą – na mur beton. Odnośnie osoby, z którą chcemy spędzić resztę życia, doboru kierunku studiów, w końcu Boga samego. Pragniemy pewności, lecz nigdy nie uzyskamy jej w stu procentach…

Więc zamiast roztrząsać w systemie zero-jedynkowym pewne kwestie, rozejrzyjmy się wokoło. Jest tyle dowodów, a my ciągle szukamy…

mapka