Święto św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała (29.09.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Święto św. Archaniołów Michała Gabriela i Rafała (29.09.2015)

J 1,47-51
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Jeżeli nie potrafisz się modlić, schowaj się wówczas za plecami swojego Anioła Stróża. To słowa św. Jana Marii Vianney’a, które warto sobie przypomnieć w kontekście dzisiejszego święta. Aniołowie są bowiem dla nas pomocą i wsparciem danym przez Boga.

Może więc tak po prostu podziękujesz mu dzisiaj tak od serca?

IMG_2632