Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (09.11.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej (09.11.2015)

J 2,13-22
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: „Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska”. Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: „Gorliwość o dom Twój pożera Mnie”. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: „Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?”. Jezus dał im taką odpowiedź: „Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo”. Powiedzieli do Niego Żydzi: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?”. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Kościół nie jest prywatnym folwarkiem tego czy innego duchownego, ale jest miejscem gdzie konkretyzuje się to, co zaplanował Jezus. Dlatego szeroko pojęta troska o nasze świątynie winna być twoim i moim udziałem.

Jeżeli zaś mówimy, że Kościół jest naszym domem, to dlaczego zezwalamy na bezdomność niektórych naszych bliźnich?

DSC_8460