św. Leona Wielkiego, papieża (10.11.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

św. Leona Wielkiego, papieża (10.11.2015)

Łk 17,7-10
Jezus powiedział do swoich apostołów: „Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: «Pójdź i siądź do stołu»? Czy nie powie mu raczej: «Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił»? Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono: «Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać»”.

Chrystus niedościgniony wzór służby. Nie jest bowiem tak, że Jezus mówi coś, czego później nie dotrzyma. On to Słowo wypełnia całym Sobą. Jakim jest Sługą? Spójrz tylko na Krzyż…

sługa