Sobota XXV Tygodnia zwykłego | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Sobota XXV Tygodnia zwykłego

Łk 9,43b-45
Gdy wszyscy pełni byli podziwu dla wszystkich czynów Jezusa, On powiedział do swoich uczniów: „Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

Kiedy Jezus jest na szczycie swojej popularności – wszak wszyscy są pełni podziwu dla Słów Zbawiciela, wtedy zdaje się popełnić błąd. Mówi o swoim odejściu, które jest już blisko, a  to nie podoba się uczniom. Jednak Jezus cały czas idzie, by wypełnić wolę Ojca. A ta jest niezmienna od wieków – odkupić człowieka stworzonego z Miłości.

SONY DSC

SONY DSC