Służba (święto św. Jakuba Apostoła 25.07.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Służba (święto św. Jakuba Apostoła 25.07.2016)

Mt 20,20-28
Matka synów Zebedeusza podeszła do Jezusa ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: „Czego pragniesz?” Rzekła Mu: „Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie”. Odpowiadając Jezus rzekł: „Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?” Odpowiedzieli Mu: „Możemy”. On rzekł do nich: „Kielich mój pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój Ojciec je przygotował”. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: „Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu”.

Jezus tak bardzo ukochał Ciebie i mnie, że nie wahał się uniżyć aż do postawy służącego. Dokładnie na tym polega Jego Królowanie i wielkość, której nie pojęli Apostołowie. Oni pragnęli wielkości, zaszczytów, bycia kimś. Jezus natomiast staje się Sługą człowieka, by ten bez obawy mógł do Niego przyjść i otrzymać zbawienie.

A jaką postawę chcesz przyjąć Ty?

are