Słowa prawdziwe (Piątek III tyg. Wielkanocy 15.04.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Słowa prawdziwe (Piątek III tyg. Wielkanocy 15.04.2016)

J 6,52-59
Żydzi sprzeczali się między sobą mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. To powiedział ucząc w synagodze w Kafarnaum.

Czasem jest tak, że słowa Jezusa nie odpowiadają naszym oczekiwaniom. Są wymagające i zagadkowe, a przy tym – jak wiadomo – bardziej pasują do średniowiecza niż do XXI wieku. Idąc jednak za Nimi zyskujesz jednak pokój serca i wewnętrzną wolność, jakiej nie zaznasz nigdzie indziej.

Skoro Jezus coś mówi, znaczy że tak jest.

DSC_8147