Skusisz się? (Sobota III tyg. Wielkanocnego 16.04.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Skusisz się? (Sobota III tyg. Wielkanocnego 16.04.2016)

J 6,55.60-69
W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojeni”. Wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli mówiło: „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, rzekł do nich: „To was gorszy? A gdy ujrzycie Syna Człowieczego, jak będzie wstępował tam, gdzie był przedtem? Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem. Lecz pośród was są tacy, którzy nie wierzą”. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy to są, co nie wierzą, i kto miał Go wydać. Rzekł więc: „Oto dlaczego wam powiedziałem: Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli mu to nie zostało dane przez Ojca”. Odtąd wielu uczniów Jego się wycofało i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do Dwunastu: „Czyż i wy chcecie odejść?” Odpowiedział Mu Szymon Piotr: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga”.

Gdyby nie było Boga i tego co chce dać człowiekowi, wszystko straciłoby swój ostateczny sens i cel. Jeżeli po śmierci nie ma nic (co doprawdy trudno sobie wyobrazić), to całe życie ludzkie, nawet to najbardziej udane i pod każdym kątem perfekcyjne – ulega jednak radykalnemu spłyceniu.

Tylko Jezus, mający prawdziwe Słowa życia wiecznego, może sprawić, by z powrotem to co powszednie i skończone rozbłysło nadzieją i nowym sensem. Skusisz się?

bre