Sięgnij do Źródła (02.03.2017) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Sięgnij do Źródła (02.03.2017)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie”. Potem mówił do wszystkich: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa. Bo cóż za korzyść ma człowiek, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie?”

Jak dla mnie zaprzeć się samego siebie oznacza ni mniej ni więcej jak tylko nawrócić się. W sensie biblijnym zaś nawrócenie to zmiana sposobu myślenia o Bogu, drugim człowieku, a także o sobie samym. I o ile z Bogiem i bliźnim nie mamy w tym aspekcie większych problemów, o tyle ostatnia osoba zdaje budzić się sprzeciw. No bo przecież sami często wiemy najlepiej co zrobić, powiedzieć, jak postąpić…

Często przy tym pomijamy Boga i to, co w konkretnej sytuacji ma do powiedzenia. Niby wiemy gdzie szukać, ale jakoś rzadko otwieramy Pismo święte, czy nawiedzamy Najświętszy Sakrament…

W drugim dniu Wielkiego Postu otwórz Biblię i posłuchaj jakie konkretne Słowo na twoją konkretną sytuację życiową ma Bóg. Tylko i aż tyle.

60837_104115692986028_8088485_n