Rzeczy wielkie i małe (29.09.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Rzeczy wielkie i małe (29.09.2016)

J 1,47-51
Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: „Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”. Powiedział do Niego Natanael: „Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: „Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. Odpowiedział Mu Natanael: „Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś królem Izraela!” Odparł mu Jezus: „Czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: «Widziałem cię pod drzewem figowym»? Zobaczysz jeszcze więcej niż to”. Potem powiedział do niego: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”.

Pójście za Jezusem to podjęcie pewnego rodzaju ryzyka. To podanie Chrystusowi ręki, by Ten pokazał ci wielkie rzeczy. Jeżeli zdecydujesz się – takich właśnie rzeczywistości doświadczysz. A co to będzie konkretnie, to już zależy od twojej otwartości.

fb_img_1469464870604.jpg