Rachunek sumienia (Św. Apostołów Filipa i Jakuba 06.05.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Rachunek sumienia (Św. Apostołów Filipa i Jakuba 06.05.2016)

J 14,6-14
Jezus powiedział do Tomasza: „Ja jestem drogą, prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście”. Rzekł do Niego Filip: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: «Pokaż nam Ojca»? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca. A o cokolwiek prosić będziecie w imię moje, to uczynię, aby Ojciec był otoczony chwałą w Synu. O cokolwiek prosić Mnie będziecie w imię moje, Ja to spełnię”.

Dzisiaj jest dobry czas by zrobić sobie rachunek sumienia na podstawie Słów dzisiejszej Ewangelii. Jezus zapowiada, że wierzący w Niego będą dokonywać tych samych dzieł, co On. Zapowiada także, że można prosić w Jego Imieniu o wszystko.

  1. Ile zatem dzieł Jezusa dzisiaj wykonałeś?
  2. O co poprosiłeś Go dzisiaj?

 

anim