Pytanie (Święto Katedry Św. Piotra 22.02.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Pytanie (Święto Katedry Św. Piotra 22.02.2016)

Mt 16,13-19
Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?” A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”. Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?” Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.

Dobrze w Wielkim Poście odpowiedzieć sobie na pytanie postawione w tekście. Ale nie tak jak nakazuje poprawność, tylko jak jest naprawdę. Pytanie osobiste, wobec którego nie można przejść obojętnie Kim jest dla mnie osobiście Jezus?

wszyscy-swieci