Pytania i odpowiedzi (Piątek IV tyg. Wielkiego Postu 11.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Pytania i odpowiedzi (Piątek IV tyg. Wielkiego Postu 11.03.2016)

J 7,1-2.10.25-30

Jezus obchodził Galileę. Nie chciał bowiem chodzić po Judei, bo Żydzi mieli zamiar Go zabić. A zbliżało się żydowskie Święto Namiotów. Kiedy zaś bracia Jego udali się na święto, wówczas poszedł i On, jednakże nie jawnie, lecz skrycie. Niektórzy z mieszkańców Jerozolimy mówili: „Czyż to nie jest Ten, którego usiłują zabić? A oto jawnie przemawia i nic Mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że On jest Mesjaszem? Przecież my wiemy, skąd On pochodzi, natomiast gdy Mesjasz przyjdzie, nikt nie będzie wiedział, skąd jest”. A Jezus ucząc w świątyni zawołał tymi słowami: „I Mnie znacie, i wiecie, skąd jestem. Ja jednak nie przyszedłem sam od siebie; lecz prawdziwy jest tylko Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał”. Zamierzali więc Go pojmać, jednakże nikt nie podniósł na Niego ręki, ponieważ godzina Jego jeszcze nie nadeszła.

Na temat Jezusa nakręcono wiele filmów, przebyto godziny dyskusji i wykładów. Można powiedzieć, że znamy na wskroś Jego Osobę. Z naukowego punktu widzenia wiemy o Nim wszystko, bądź prawie wszystko.

Czy jednak tak jest faktycznie? W razie jakichkolwiek pytań – po prostu Go zapytaj.

IMG_5959