Przyswajanie materiału (Niedziela Trójcy świętej 22.05.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Przyswajanie materiału (Niedziela Trójcy świętej 22.05.2016)

J 16,12-15
Jezus powiedział swoim uczniom: ”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Prawdą jest, iż człowiek ma ograniczoną percepcję odnośnie przyjmowania kolejnych porcji materiału. Pewnych rzeczy nie przyswoimy od razu, ale wpierw trzeba je przestudiować, przemyśleć i ćwiczenie po ćwiczeniu przyswoić.

Dokładnie tak samo jest w życiu duchowym. Mimo całego cudu stworzenia, nie jesteśmy w stanie pojąć wszystkiego od razu. Co więcej – naprawdę Pan Bóg nie wymaga tego od człowieka. On naprawdę doprowadza wszystko do szczęśliwego końca według swego odwiecznego planu Miłości. Dlatego żyjąc tu i teraz, w konkretnej codzienności licz na opiekę i prowadzenie Ducha świętego. Razem z Nim nie pobłądzisz nigdy.

DSC_0743