Przykład Łazarza…(Wielki Poniedziałek 21.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Przykład Łazarza…(Wielki Poniedziałek 21.03.2016)

J 12,1-11

Na sześć dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami swymi je otarła. A dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów Jego, ten, który Go miał wydać: „Czemu to nie sprzedano tego olejku za trzysta denarów i nie rozdano ich ubogim?” Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem, i mając trzos wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział: „Zostaw ją! Przechowała to, aby Mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale Mnie nie zawsze macie”. Wielki tłum Żydów dowiedział się, że tam jest; a przybyli nie tylko ze względu na Jezusa, ale także by ujrzeć Łazarza, którego wskrzesił z martwych. Arcykapłani zatem postanowili stracić również Łazarza, gdyż wielu z jego powodu odłączyło się od Żydów i uwierzyło w Jezusa.

Wielu przyszło do Jezusa z powodu Łazarza. Nie mogli przecież zaprzeczyć temu, czego dokonał w jego życiu Jezus. Uwierzyli że Jezus jest Mesjaszem, bo czyjaś historia – namacalna i na wyciągnięcie ręki – najzwyczajniej w świecie ich przekonała. Patrzyli na życie Łazarza i zobaczyli w nim cudowne działa Boże.

Ciekawe czy dałoby się tak z moim życiem?

DSCF0723