Przez Nią zwycięstwo (Wtorek XVI tyg. zwykłego 19.07.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Przez Nią zwycięstwo (Wtorek XVI tyg. zwykłego 19.07.2016)

Mt 12,46-50

Gdy Jezus przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. Ktoś rzekł do Niego: „Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą”. Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?” I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką”.

Uczeń Chrystusa to ten, który jest otwarty na natchnienia Jego świętego Ducha. W sposób pełny i doskonały potrafiła to uczynić Maryja – Matka Jezusa. To właśnie na Nią powinieneś patrzeć szukając w swoim własnym życiu woli Bożej i do Niej powinieneś się uciekać, ponieważ to właśnie Ona jest najpewniejszą Drogą do Niebieskich przybytków. Bóg już tak to sobie doskonale obmyślił, że zwycięstwa duchowe – i te duże i te małe – przechodzą właśnie przez Jej matczyne dłonie. Tak było, jest i będzie…

20160716_142337