Prosta sprawa (Środa II tyg. okresu wielkanocnego 06.04.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Prosta sprawa (Środa II tyg. okresu wielkanocnego 06.04.2016)

J 3,16-21

Jezus powiedział do Nikodema: „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu”.

Sprawa jest prosta. Kto wierzy całym swoim życiem w pierwsze zdanie dzisiejszej Ewangelii, ten idzie do Nieba. Osiągnie wieczną szczęśliwość i to przez całą wieczność. Tylko ten, kto naprawdę swoim życiem je potwierdza i wprowadza w czyn.

IMG_3991