Prosta sprawa? (09.03.2017) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Prosta sprawa? (09.03.2017)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to co dobre tym, którzy Go proszą. Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie. Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy”.

Ktoś mógłby powiedzieć, że w sumie Jezus nie powiedział nic nowego. Żeby otrzymać coś, na czym nam absolutnie zależy, trzeba prosić. Czasami uparcie, natarczywie, aż do skutku. No i wiadomo – musi ci bardzo mocno zależeć.

Wobec tego, skoro to takie proste, to dlaczego tylu ludzi wkoło nie prosi, nie szuka, nie kołacze? A może to przez brak twojego i mojego świadectwa?

…dlatego w kolejnym dniu Wielkiego Postu opowiedz komuś o tym, jak doświadczasz Pana Boga…

DSC_0743