Poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 24.05.2013 | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Poświęcenie sztandaru Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich 24.05.2013

24 maja 2013 r. w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie odbyło się uroczyste przekazanie sztandaru, związane ze zmianą nazwy szkoły. Ceremonię, którą rozpoczęła msza święta w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów, honorowym patronatem objęła Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz. Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się m. in. przedstawiciele wojewódzkich i lokalnych władz, oświaty i duchowieństwa, delegacja z zaprzyjaźnionej ukraińskiej Szkoły Zawodowej w Nowowołyńsku oraz reprezentanci chełmskich firm współpracujących z placówką w zakresie realizacji zawodowego aspektu kształcenia. Odczytano wzruszający list przesłany przez syna patrona szkoły – pana Marka Adama Jaworskiego.
O wbicie w drzewce sztandaru pamiątkowych gwoździ i dokonanie wpisu w księdze pamiątkowej poproszono:
• Prezydent Miasta Chełm Panią Agatę Fisz,
• Pana Marka Sikorę reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana,
• Panią Annę Dudek – Janiszewską reprezentującą Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Babisza,
• Przewodniczącego Rady Miasta Chełm Pana Zygmunta Gardzińskiego,
• Pana Rafała Kornasa reprezentującego Senatora RP, rektora PWSZ w Chełmie prof. Józefa Zająca,
• Pana Augustyna Okońskiego, który wbił gwoździe w imieniu Zastępcy Prezydenta Miasta Chełm Stanisława Mościckiego oraz jako Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Chełm,
• Ks. Kanonika Józefa Piłata,
• Panią Natalię Gołub reprezentującą Prezes Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Panią Ewę Jaszczuk,
• Panią Krystynę Łuczkę właścicielkę Biura Turystycznego „Krystyna”,
• Radnego Rady Miasta Chełm Adama Leszczyńskiego,
• syna Patrona Szkoły Pana Marka Adama Jaworskiego,
w imieniu którego gwóźdź wbiła przedstawicielka młodzieży,
• Panią Zofię Wawryszuk, przedstawicielkę Grona Pedagogicznego ZSGiH w Chełmie,
• Panią Beatę Kruk przedstawiciela Rady Rodziców przy ZSGiH w Chełmie,
• Panią Martę Mazurek Dyrektora ZSGiH w Chełmie.
Po dokonaniu aktu wbicia pamiątkowych gwoździ sztandar uroczyście przekazano społeczności uczniowskiej. W programie artystycznym młodzież zaprezentowała najważniejsze wydarzenia z niemal półwiecznej historii szkoły. Uroczystość zakończył okolicznościowy bankiet przygotowany przez uczniów.

Zdjęcia wykonał p. Stanisław Kocaj