Poniedziałek XXVIII Tygodnia zwykłego | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Poniedziałek XXVIII Tygodnia zwykłego

Łk 11,29-32
Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: „To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz”.

Jezus jest znakiem naszych czasów. Nikt w historii świata nie zdobył i nie osiągnął tyle, co ten ubogi Cieśla z Nazaretu. Wielu bowiem ludzi chciało być bogami, niektórzy nawet się nimi obwołali. Tylko Jeden Jedyny Prawdziwy Bóg zechciał stać się człowiekiem…

Wszystkie Owoce Odkupienia dokonanego przez Jezusa dostępne są dla ludzi wszystkich czasów, również dla ciebie i dla mnie. Czy wystarczy nam mądrości, by z nich skorzystać?

DSC_8147