Podział na grupy (Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 28.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Podział na grupy (Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 28.03.2016)

Mt 28,8-15

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pospiesznie oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to Jego uczniom. A oto Jezus stanął przed nimi i rzekł: „Witajcie”. One zbliżyły się do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam Mnie zobaczą”. Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: „Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdyśmy spali. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu”. Oni zaś wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Wieść o Jezusie rozchodzi się nie tylko pośród Jego uczniów, ale także wśród oponentów. Różnica między jednymi a drugimi polega na przyjęciu Prawdy o pustym grobie Chrystusa. Jedni – mimo iż zalęknieni i zdjęci bojaźnią, zaczynają powoli i opornie otwierać się na nią. Drudzy – pewni siebie i dumni ze swojego osiągnięcia, posługują się zakłamaniem.

Do której grupy chcesz należyć?

DSC_9258