Podejmij wyzwanie (05.04.2017) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Podejmij wyzwanie (05.04.2017)

Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”. Odpowiedzieli Mu: „Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić: «Wolni będziecie?»„ Odpowiedział im Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz Syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc Syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie Mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego Ojca, wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca”. W odpowiedzi rzekli do Niego: „Ojcem naszym jest Abraham”. Rzekł do nich Jezus: „Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie Mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego”. Rzekli do Niego: „Myśmy się nie narodzili z nierządu, jednego mamy Ojca – Boga”. Rzekł do nich Jezus: „Gdyby Bóg był waszym ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał”.

Żydzi rozmawiający z Jezusem twierdzą, że są ludźmi wolnymi. Co ciekawe stwierdzenie to pada na moment rzymskiej okupacji ziemi świętej. Jezus jednak idzie dalej, bo doskonale wie, że wolność to nie tylko zewnętrzne przejawy typu niepodległość i niezawisłość. Tu chodzi o coś więcej, bo bycie prawdziwie wolnym oznacza w każdej sytuacji życiowej wierzyć i pokładać nadzieję w Bogu i Jego Słowie.

Być wolnym nie tylko od czegoś, ale przede wszystkim do tego. Zadanie i wyzwanie. Podejmiesz je?

DSC09323