Pielgrzymka maturzystów | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Pielgrzymka maturzystów

W dniu 19 października uczniowie klas maturalnych ZSGiH wraz z katechetami ks. Pawłem Jakubczakiem i ks. Bartłomiejem Zwolińskim, udali się w ramach obchodów Dnia Papieskiego do Sanktuarium Maryjnego na Górze Chełmskiej. Uczniowie powitali Matkę Bożą Chełmską przyniesionymi różami, które złożyli przy Jej wizerunku. Podczas Mszy świętej modlili się o Światło Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Proboszcz Jacek Lewicki. Po Mszy świętej był czas na zwiedzanie krypt pod Bazyliką, oraz wejście na wieże dzwonniczą skąd można podziwiać panoramę miasta. Na zakończenie odmówiliśmy dziesiątek różańca i udaliśmy się do kawiarenki przy Bazylice na kawę i kremówki papieskie. Na pamiątkę wspólnego wyjścia młodzież otrzymała od katechetów różańce.