Piąta Ewangelia (Wniebowstąpienie Pańskie 08.05.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Piąta Ewangelia (Wniebowstąpienie Pańskie 08.05.2016)

Łk 24,46-53
Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Jezus wstępuje do Nieba, gdzie zasiada po prawicy Boga. Tam też przygotowuje miejsce dla każdego, kto Go naprawdę kocha i pożąda. Ale to nie znaczy, że możemy siedzieć z założonymi rękami. My – ludzie wierzący MUSIMY świadczyć swoim życiem, że Jezus jest Panem i Zbawicielem. Tak – musimy, bo twoje czy moje życie może stać się jedyną Ewangelią, jaką przeczyta twój przyjaciel, sąsiad, nieznajomy…

bre