Panowanie nad sytuacją (IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Panowanie nad sytuacją (IV NIEDZIELA ZWYKŁA 31.01.2016)

Łk 4,21-30
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział: „Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest to syn Józefa?”. Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum«”. I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”. Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.

Jezus jest Panem każdej sytuacji, nawet tej najbardziej zawiłej i skomplikowanej. Tak było kiedy usiłowali Go strącić w przepaść, a On jak gdyby nigdy nic przeszedł obok nich bez jakiegokolwiek nawet zadraśnięcia. Tak było w Ogrójcu, kiedy żołnierze padli przed Nim na twarz. Tak jest i będzie także w naszych codziennych, szarych sytuacjach, o ile pozwolimy Mu działać.

łoaza