On nie zawodzi! | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

On nie zawodzi!

Mt 19,23-30
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę powiadam wam: Bogaty z trudnością wejdzie do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam: Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego”. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali: „Któż więc może się zbawić?” Jezus spojrzał na nich i rzekł: „U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe”. Wtedy Piotr rzekł do Niego: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?” Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzyście poszli za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach sądząc dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi.”

Pójście za Jezusem zawsze procentuje, nawet jeżeli wydaje się że jest inaczej. Po pierwsze pokojem serca, którego świat dać nie może. Po prostu wiesz, że jesteś na najlepszej drodze, choć i na niej pojawiają się zakręty i niedogodności. Drugim owocem jest pewność, że Jezus zawieść cię nie może, i skoro obiecuje życie wieczne, to tak właśnie będzie.

Jezus nie zawodzi.

zdziwienie