Odpust ku czci Rozesłania św. Apostołów 2010 - S. Kocaj | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Odpust ku czci Rozesłania św. Apostołów 2010 – S. Kocaj

Zdjęcia z uroczystości odpustowych ku czci Rozesłania św. Apostołów, udostępnione dzięki uprzejmości p. Stanisława Kocaja.