Odpust ku czci Rozesłania św. Apostołów 15.07.2012 | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Odpust ku czci Rozesłania św. Apostołów 15.07.2012