Odpust ku czci Rozesłania św. Apostołów 10.07.2011 | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Odpust ku czci Rozesłania św. Apostołów 10.07.2011