O pewnej konieczności (Niepokalanego Serca NMP 04.06.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

O pewnej konieczności (Niepokalanego Serca NMP 04.06.2016)

Łk 2,41-51
Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał On lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie te wspomnienia w swym sercu.

Tak bywa czasami, że niesforny Jezus znika człowiekowi z oczu, by ten szukał Go jeszcze mocniej. To zdarza się każdemu, kto pragnie być blisko Boga, nawet samej Matce Najświętszej.

Rzecz w tym, by nie przestawać szukać, cały czas dopytywać, być w ruchu. To nie jest rzecz łatwa, ale w życiu duchowym niezbędna i konieczna.

plata