Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (22.11.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (22.11.2015)

J 18,33b-37
Piłat powiedział do Jezusa: „Czy Ty jesteś Królem żydowskim?”. Jezus odpowiedział: „Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?”. Piłat odparł: „Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?”. Odpowiedział Jezus: „Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd”. Piłat zatem powiedział do Niego: „A więc jesteś Królem?”. Odpowiedział Jezus: „Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu”.

Ktoś kiedyś zapytał mnie kto i kiedy ustanowił dzisiejsze święto. W odpowiedzi trzeba jasno powiedzieć, że jest ono przede wszystkim potrzebne nam – wierzącym. To my musimy sobie uświadamiać i przypominać nawet najbardziej oczywiste prawdy, a czasami jest nam to przypominane poprzez takie właśnie święta. Otóż Jezus Chrystus jest Panem całego wszechświata, czasu i historii! I naprawdę nasze dekrety, ustanowienia i intronizacje, nie niosą tutaj nic nowego.

Trzeba natomiast postawić sobie pytanie osobiste: czy Jezus jest MOIM Panem? Władcą mojej osoby, planów, działań, codziennych decyzji i osobistej historii?

łoaza