Niech będzie pochwalony… (Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 19.05.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Niech będzie pochwalony… (Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana 19.05.2016)

J 17,1-2.9.14-26
W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: «Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn Ciebie nią otoczył i aby mocą władzy udzielonej Mu przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których Mu dałeś. Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem. A za nich Ja poświęcam w ofierze samego siebie, aby i oni byli uświęceni w prawdzie. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, że Ty Mnie posłałeś. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Zwróćmy uwagę na jeden drobniutki szczególik. Kiedy mijamy na ulicy kapłana nie mówimy „dzień dobry księże” czy cokolwiek innego. Mówimy „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”, albo skrócone, bawarskie: „Szczęść Boże”. Nie koncentrujemy się na księdzu, tylko na Tym, którego ów reprezentuje…

To dlatego że Jedyne i powszechne Kapłaństwo posiada Chrystus, a my – słudzy ołtarza – tylko z Jego łaski i miłosierdzia, nie zaś ze względu na osobiste zasługi, możemy zwać się kapłanami. No i oczywiście jako zwykli-niezwykli ludzie, prosimy o westchnienie w naszej intencji…

drozd