Na wyciągnięcie ręki | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Na wyciągnięcie ręki

J 6,51-58
Jezus powiedział do tłumów: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życia świata”. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi mówiąc: „Jak On może nam dać swoje ciało na pożywienie?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywać ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim. Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”.

Tak wiele trudu zadajemy sobie by zapracować na powszedni chleb. Dla niego znosimy znużenie, nieraz pot i łzy. O niego się modlimy codziennie w modlitwie Pańskiej.

A jak jest z Chlebem Niebieskim? Jezus by być przy Tobie, codziennie staje się chlebem – takim Zwykłym, Codziennym. W tysiącach Kościołów daje Siebie, karmiąc dusze łaknące zadatkiem Wiecznego Życia.

Na wyciągnięcie ręki. Skorzystasz?

cis