Mistrz (NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 17.04.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Mistrz (NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 17.04.2016)

J 10,27-30
Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.

Edyta Bartosiewicz śpiewała kiedyś, że każdy potrzebuje swojego mistrza. Wydaje się to oczywistą prawdą, bo każdy przecież potrzebuje jakiegoś wzoru do naśladowania, do którego będzie się odnosił. Mistrza się naśladuje, idzie się za nim i wypełnia to, co rozkazał czy powiedział. Im staranniej się to robi, tym jest się bliżej ideału.

Czy zatem słuchasz swojego mistrza – Jezusa?

pasterz