Mieszanka wybuchowa (Piątek II tyg. Okresu Zwykłego 22.01.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Mieszanka wybuchowa (Piątek II tyg. Okresu Zwykłego 22.01.2016)

Mk 3,13-19
Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli, by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki i by mieli władzę wypędzać złe duchy. Ustanowił więc Dwunastu: Szymona, któremu nadał imię Piotr; dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy: Synowie gromu; dalej Andrzeja, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Tadeusza, Szymona Gorliwego i Judasza Iskariotę, który właśnie Go wydał.

Można powiedzieć, że Jezus powołując Apostołów tworzy z nich mieszankę wybuchową. Są tam rybacy, jest celnik, zelota, w końcu złodziej. Będą się spierać kto jest większy, oburzać się na innych, jeden z nich Go zdradzi, inny się Go wyrzeknie. Ladies and Gentelman – tacy jesteśmy my – ludzie. A Jezus zapraszając kogokolwiek do współpracy ze Sobą pragnie odkupić całego człowieka, a nie tylko jego lepszą stronę. Z wadami i niedociągnięciami Bóg zaprasza ciebie i mnie byśmy za  Nim szli i głosili że On jest Panem i Zbawicielem. Skoro poradził sobie z Apostołami, to czyż nie da rady ze mną?

św