Manicure? (Wtorek VII tygodnia zwykłego 17.05.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Manicure? (Wtorek VII tygodnia zwykłego 17.05.2016)

Mk 9,30-37
Jezus i uczniowie Jego podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie”. Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: „O czym to rozprawialiście w drodze?” Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: „Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich”. Potem wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: „Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał”.

Prawdziwą miarą wielkości człowieka jest to, ile wysiłku wkłada we własny rozwój, w podnoszenie się z własnych upadków oraz w jaki sposób służy drugiemu, kochanemu człowiekowi. Od wieków uczniów Jezusa poznajemy właśnie po strudzonych rękach, niosących pomoc bliźnim.

A jakie są twoje?

św