Lista (Sobota I tyg. Wielkiego Postu 20.02.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Lista (Sobota I tyg. Wielkiego Postu 20.02.2016)

Mt 5,43-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził». A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.

Weź kartkę, siadaj i pisz. Imiona i nazwiska wszystkich osób, które kochasz. Potem skreśl rodziców, rodzeństwo, dziadków….następnie przyjaciół bliższych i dalszych – przecież i niewierzący też kochają swoich.

Ile osób zostało na twojej liście? Jaka jest miara twojego chrześcijaństwa?

IMG_5959.JPG