Kontrast (Sobota V tyg. Wielkanocy 30.04.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Kontrast (Sobota V tyg. Wielkanocy 30.04.2016)

J 15,18-21
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Jeżeli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie pierwej znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat by was miłował jako swoją własność. Ale ponieważ nie jesteście ze świata, bo Ja was wybrałem sobie ze świata, dlatego was świat nienawidzi. Pamiętajcie na słowo, które do was powiedziałem: «Sługa nie jest większy od swego pana». Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać. Ale to wszystko wam będą czynić z powodu mego imienia, bo nie znają Tego, który Mnie posłał”.

Jezus mówi otwarcie do swoich uczniów o prześladowaniach, jakie ich czekają z powodu wyznawanej wiary w Niego. Te trudności pojawiały się przez wieki, a także nie ustały w naszych czasach. Do dzisiaj są miejsca na świecie, w których chrześcijanie są prześladowani, pozbawiani praw i majątków, kaleczeni i skracani o głowę, właśnie z powodu Jezusa i Jego Ewangelii. Oni naprawdę wierzą i przyznają się do Zbawiciela.

A nam nie chce się nie raz zmówić pacierza, czy pójść w niedzielę na Mszę świętą…

SONY DSC

SONY DSC