kiedy Go zgubisz… (Uroczystość Św. Józefa 19.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

kiedy Go zgubisz… (Uroczystość Św. Józefa 19.03.2016)

Łk 2,41-51a

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy Jezus miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: „Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. Lecz On im odpowiedział: „Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?” Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany.

Dzisiejszy fragment Ewangelii pokazuje, że nawet największym i najświętszym osobom zdarza się zapodziać gdzieś Jezusa. Czasami zaś On sam znika za zakrętem po to, byś tak jak Józef i Maryja szukał Go z całego swojego serca i ze wszystkich sił. Człowieka dojrzałego w wierze poznaje się po stałości z jaką dzień po dniu szuka Boga i Jego woli.

bde