Jezus jak Trybunał (Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu 12.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Jezus jak Trybunał (Sobota IV tygodnia Wielkiego Postu 12.03.2016)

J 7,40-53

Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy: „Ten prawdziwie jest prorokiem”. Inni mówili: „To jest Mesjasz”. Jeszcze inni mówili: „Czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem?” I powstało w tłumie rozdwojenie z Jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać, lecz nikt nie odważył się podnieść na Niego ręki. Wrócili więc strażnicy do kapłanów i faryzeuszów, a ci rzekli do nich: „Czemuście Go nie pojmali?” Strażnicy odpowiedzieli: „Nigdy jeszcze nikt nie przemawiał tak, jak Ten człowiek przemawia”. Odpowiedzieli im faryzeusze: „Czyż i wy daliście się zwieść? Czy ktoś ze zwierzchników lub faryzeuszów uwierzył w Niego? A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty”. Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego: „Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw przesłucha i zbada, co czyni ?” Odpowiedzieli mu: „Czy i ty jesteś z Galilei? Zbadaj, zobacz, że żaden prorok nie powstaje z Galilei”. I rozeszli się każdy do swego domu.

Jezus budzi skrajne emocje – o wiele większe niż trybunał konstytucyjny. Od miłości i euforii – aż do pogardy i nienawiści. Dokładnie tak jak dzisiaj. Są tacy (i wcale nie jest ich mało) którzy poszliby za Nim w ogień. Nie brakuje też zdecydowanych oponentów. Każdy jednak powinien zdecydowanie opowiedzieć się za jedną lub drugą opcją. którą wybierasz?

ChomikImage