Jaki jest mój fundament? (wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 03.12.2015) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Jaki jest mój fundament? (wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 03.12.2015)

Mt 7,21.24-27
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie każdy, który Mi mówi: «Panie, Panie», wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony. Każdego zaś, kto tych słów moich słucha, a nie wypełnia ich, można porównać z człowiekiem nierozsądnym, który dom swój zbudował na piasku. Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i rzuciły się na ten dom. I runął, a upadek jego był wielki”

Największym chyba problemem naszych czasów jest brak konsekwencji w działaniu. Przejawia się on w tym, że zdarza się nam mówić jedno, by za chwilę zrobić coś całkiem sprzecznego z wypowiedzianymi słowami.

Pójście za Jezusem wymaga tymczasem pewnej dozy konsekwencji, a co za tym idzie – samozaparcia. Wiara nie polega bowiem na deklaracjach i okrągłych słowach, ale na konkretnych czynach. Czy zatem patrząc na dzisiejszy dzień, widać było w nim konkretne działanie Jezusa?

A może moje życie nie poszło w parze z wyznawaną wiarą?

IMG_3991