IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian w Chełmie | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian w Chełmie

Z A P R O S Z E N I E
IX Pielgrzymka i Kongres Kresowian w Chełmie
26 września 2015 roku

Zaprasza: Organizator i pomysłodawca Krzysztof Kołtun
Prezes Towarzystwa Rodzin Kresowych
wraz z Nadbużańskim Towarzystwem Kultury ,
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków
pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego