gra watra świeczki (Wtorek IX tyg. zwykłego 14.06.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

gra watra świeczki (Wtorek IX tyg. zwykłego 14.06.2016)

Mt 5,43-48
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak, będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Dla tych, którzy podążają za Jezusem, Zbawiciel zostawia bardzo trudne wymagania, często wydające się być poza możliwościami słabych przecież uczniów. Ci jednak (a mowa także o tobie i o mnie) zapominają o jednej, bardzo istotnej kwestii: ta gra naprawdę warta jest świeczki! Chrystus nie obiecuje przecież rzeczy byle jakich, przeciwnie – zaprasza nas wszystkich do wieczności, gdzie będą tylko same rozkosze. Nie wiem jak ty, ale ja wolę tu na ziemi podnosić sobie nieustannie poprzeczkę, nawet jeżeli oznaczać to będzie wysiłek, by tam już na maksa cieszyć się Jezusem…

sad