Godzina Jezusa (Święto NMP Matki Kościoła 16.05.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Godzina Jezusa (Święto NMP Matki Kościoła 16.05.2016)

J 2,1-11
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: „Nie mają już wina”. Jezus Jej odpowiedział: „Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Jeszcze nie nadeszła moja godzina”. Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: „Napełnijcie stągwie wodą”. I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: „Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu”. Ci zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała się winem, i nie wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli, przywołał pana młodego i powiedział do niego: „Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory”. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

Studiując Ewangelię według św. Jana, wyraźnie dostrzec kazus „godziny Jezusa”. Bibliści twierdzą nawet, że wspomnianą Ewangelię można podzielić na czas kiedy godzina jeszcze nie nadeszła oraz kiedy nadchodzi i wypełnia się. Ta kategoria to oczywiście kategoria zbawienia, na którym bardzo zależy Bogu. Może nawet niekiedy bardziej niż niejednemu człowiekowi.

Szczególna rola podczas wypełnienia tej godziny przypadła Maryi. To Ona jako pierwsza rozpoznała tę godzinę nawiedzenia oraz wytrwale wypełniała jej wszelkie wymagania. I to aż po brzegi. Teraz kolej na mnie i na ciebie.

drozd