Get ready! (Sobota XXXIV tyg. zwykłego) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Get ready! (Sobota XXXIV tyg. zwykłego)

Łk 21,34-36
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Czytając w XXI wieku ten fragment Ewangelii trudno nie stawiać sobie konkretnych i osobistych pytań. Jakie jest moje serce? Może już nie wyrabia z powodu pijaństwa i obżarstwa? Może dawka jaką serwuje codziennie mojemu sercu jest dawką śmiertelną?

Jak dla mnie Jezus tutaj stawia pytanie o autentyczność mojej postawy i chrześcijaństwa. Może z niego pozostały już tylko teoria i piękne, lecz pusto brzmiące hasła?

Wiedz jednak, że nigdy nie jest za późno. Czuwaj więc – znaczy stań się chrześcijaninem.

bre