Drzazga (07.03.2017) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Drzazga (07.03.2017)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień”.

Ciekawa rzecz, że Boże przebaczenie jest niejako uzależnione od przebaczenia ludzkiego. A wokół nas pełno ludzi poranionych, niekiedy bardzo poważnie. Zarówno przez bliskich, jak i przez samych siebie. A ten stan nie raz trwa całymi latami i nie pozwala cieszyć się życiem. Jest jak drzazga, która tkwi w palcu, zaczyna ropieć i bardzo przeszkadza żyć. I boli, ale w pierwszej kolejności ciebie, a nie tę osobę której nie przebaczyłeś.

Co zatem robić? Zacznij od szczerej spowiedzi i porządnej modlitwy. Osobiście polecam Nowennę pompejańską.

…dziś jest dobry czas na odwiedzenie Pana Jezusa i Adorację Najświętszego Sakramentu, prawda?…

pobrany plik