dobrze stracić własne życie(Czwartek V tyg. Wielkiego Postu 17.03.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

dobrze stracić własne życie(Czwartek V tyg. Wielkiego Postu 17.03.2016)

J 8,51-59

Jezus powiedział do Żydów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki”. Rzekli do Niego Żydzi: „Teraz wiemy, że jesteś opętany. Abraham umarł i prorocy, a Ty mówisz: «Jeśli kto zachowa moją naukę, ten śmierci nie zazna na wieki». Czy Ty jesteś większy od ojca naszego Abrahama, który przecież umarł? I prorocy pomarli. Kim Ty siebie czynisz?” Odpowiedział Jezus: „Jeżeli Ja sam siebie otaczam chwałą, chwała moja jest niczym. Ale jest Ojciec mój, który Mnie chwałą otacza, o którym wy mówicie: «Jest naszym Bogiem», ale wy Go nie znacie. Ja Go jednak znam. Gdybym powiedział, że Go nie znam, byłbym podobnie jak wy kłamcą. Ale Ja Go znam i słowo Jego zachowuję. Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień, ujrzał go i ucieszył się”. Na to rzekli do Niego Żydzi: „Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?” Rzekł do nich Jezus: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham stał się, Ja jestem”. Porwali więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wyszedł ze świątyni.

Wielu ludzi odczuwa lęk przed śmiercią. Może nawet nie tyle boją się samego momentu przejścia do wieczności, ile obawiają się zostawić wszystko, na co ciężko pracowali – pieniądze, pozycję społeczną, męża, dzieci…

Brutalna prawda o mnie i o tobie jest taka, że to wszystko będziemy musieli na różnym etapie życia zostawić. Błogosławiony, kto potrafi dobrze stracić swoje życie. Tam – w Niebie – będzie się liczyć to, czego nie widać gołym okiem.

sługa