Diakonos (Czwartek IV tyg. Wielkanocy 21.04.2016) | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Diakonos (Czwartek IV tyg. Wielkanocy 21.04.2016)

J 13,16-20
Kiedy Jezus umył uczniom nogi, powiedział im: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, których wybrałem; lecz potrzeba, aby się wypełniło Pismo: «Kto ze Mną spożywa chleb, ten podniósł na Mnie swoją piętę». Już teraz, zanim się to stanie, mówię wam, abyście, gdy się stanie, uwierzyli, że Ja jestem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto przyjmuje tego, którego Ja poślę, Mnie przyjmuje. A kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał”.

Jezus nieustannie zniża się ku człowiekowi zarówno w rzeczach małych jak i tych większych. Staje się niewolnikiem człowieka, by być przy nim w każdym czasie. Pragnie także, byśmy w tym uniżeniu naśladowali Jego samego.

Nie jest to łatwe, ale możliwe do wykonania. Przyjmujesz?

sługa