Decyzja o zniesieniu Domu Zakonnego | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Decyzja o zniesieniu Domu Zakonnego

Czcigodny Księże Proboszczu
wraz z Duszpasterzami Parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie
Drodzy Wierni tworzący Wspólnotę Parafialną

Prawie od 70 lat w historię Kościoła w Chełmie Lubelskim wpisana jest posługa sióstr zakonnych ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej. Wiele z sióstr, które tu pracowały, odeszły już do wieczności.

Zmniejszająca się w szybkim tempie liczba powołań zakonnych sprawia, że Zarząd Generalny Zgromadzenia, po długim i wieloaspektowym rozeznaniu sytuacji, podjął trudną i zarazem przykrą decyzję o zniesieniu domu zakonnego w Chełmie, ul. Kwiatowa 10. Termin zniesienia domu zakonnego w Chełmie został ustalony na dzień 26 lipca 2014.

W imieniu Zgromadzenia bardzo dziękuję za wieloletnią współpracę i życzliwość okazywaną siostrom. Za pośrednictwem Księdza Proboszcza przekazuję też podziękowanie pod adresem Duszpasterzy i całej Wspólnoty Wiernych Parafii Rozesłania Apostołów w Chełmie.

Łączę wyrazy wdzięczności i zapewnienie modlitwy zanoszonej do Boga przez wstawiennictwo bł. Edmunda Bojanowskiego, Założyciela Zgromadzenia i Patrona Wiernych świeckich.

Maksymiliana Pliszka
przełożone generalna