Czujność | Parafia Rozesłania Świętych Apostołów w Chełmie

Czujność

Mt 24,42-51
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: «Mój pan się ociąga», i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Czujność to bardzo dobra cecha. Zachowując ją nie jesteśmy w stanie przeoczyć czegoś, co zwyczajnie jest dla nas ważne. Tym bardziej jeżeli chodzi o rzeczywistość dla wierzącego najważniejszą – życie wieczne. Myśląc o Nim trzeba zachować szeroko otwarte oczy serca, by nie przeoczyć natchnień Ducha świętego i stawiać opór wszystkiemu co jest przeciwne Zbawieniu.ChomikImage